+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Freshman Handbook

Freshman Handbook
Наръчникът съдържа кратка история и интересни данни за града и университета. Полезни за студентите са разделите, в които се посочват възможните затруднения и проблеми и начините за решаването им, както и към кого могат да се обърнат.
About the Book

„Наръчник на първокурсника“ е издание на Медицински университет – Варна, което получава всеки новопостъпил студент в университета. То предоставя важна, полезна и интересна информация, която би била в помощ на учащите, както при опознаването на учебното заведение, така и при ориентацията в града.