+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Първи стъпки в акушерските грижи

Първи стъпки в акушерските грижи
Автори: , ,
Жанр: Учебници
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2018
ISBN: 9786192210304

Изданието на Медицински университет-Варна, с автори Валя Димитрова, Силвия Борисова и Славена Илиева, е практически полезно четиво за всички, желаещи да навлязат в акушерската професия.

Историята на акушерството е тясно свързана с историята на цивилизацията. В далечни времена с акушерска практика са се занимавали самоуки акушерки и тяхната дейност е била насочена само към акта на раждането. Липсвал е какъвто и да било контрол по време на бременността.

 

Как се е развивало акушерството през вековете, каква е ситуацията в наши дни, какви са особеностите на професията – на тези и още много въпроси отговаря учебникът „Първи стъпки в акушерските грижи“.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

История на акушерската професия
Лечебни заведения. Видове и структура
Болничен режим. Лечебно-хранителен режим – роля на акушерката при осъществяването му
Приемане и предаване на дежурство
Място и роля на акушерката при подготовка, водене и извеждане на визитация
Задължения на акушерката при посрещане и ориентиране на пациентка в АГ комплекс. Приемане на бременна жена в РО. Превеждане и изписване на болен. Особености при родилка и новородено. Документация
Задължения на акушерката при осъществяване на санитарно-хигиенните изисквания за болничната стая и легло. Видове болнични легла. Подреждане на свободно и заето болнично легло
Декубитус. Профилактика. Грижи за кожата и кожните гънки на лежащо болни
Лечебно хранене – общи принципи, организация на лечебното хранене в болничните заведения. Требване, получаване, съхраняване и раздаване на храната
Температура. Температурни състояния. Патологични отклонения
Пулс – качества и отклонения, изследване и регистрация
Дишане. Изследване при възрастен и новородено. Регистрация. Качества. Патологични отклонения
Кръвно налягане – физиологични и патологични параметри
Наблюдение и грижи за уринирането. Методи за функционално изследване на бъбреците
Изписване, получаване, съхраняване и раздаване на лекарствата. Спешна аптека
Лекарства – начини и правила за прилагането им
Инжекционно прилагане на лекарства. Показания и противопоказания
Правила и техника на вътрекожна инжекция
Правила и техника на подкожна инжекция
Правила и техника на мускулна инжекция
Правила и техника на венозна инжекция
Вземане на венозна кръв за изследване
Осигуряване и поддържане на постоянен венозен път
Вливания – същност, показания, противопоказания
Антибиотици – разтваряне и дозиране при възрастен
Кожно-диагностични проби
Катетeризация. Показания. Техника. Поставяне на постоянен катетър
Клизми. Определение. Видове. Основни правила при прилагането им
Физиолечение. Същност. Видове закалителни процедури
Сестрински процес
Библиография

Details