+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Зрение 20/20 – мит или реалност

Зрение 20/20 – мит или реалност
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: СТЕНО, Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 9786197137606
Ненчева, Бинна Николаева Зрение 20/20 – мит или реалност / Бинна Ненчева; Рец. Христина Групчева, З. Златарова. - Варна: Медицински университет – Варна ; Стено, 2015. - 136 с. : с диагр. ; 24 см. 200 тир. ISBN 978-619-7137-60-6 ISBN 978-954-449-820-7
About the Book

Монографията е посветена на една от най-тежките причини за инвалидизации – слепотата. Разглеждат се приоритетните направления в борбата със слепотата – катаракта, глаукома, ДР, трахома, онкоцеркоза, детска слепота и рефракционни аномалии като причина за намалено зрение, определени на базата на епидемиологични проучвания в различни райони на света. Представени са данни за слепотата и зрителните увреждания при лица от 0-19 г. и от 20-80 г. в света. Във втората част са изложени данните за слепотата и намаленото зрение в Източна България, съпоставени с тези от различни части на света. Изнесените цифри позволяват да се изгради картина на епидемиологична обстановка в тази част на страната. Монографията може да бъде полезна на офталмолози, епидемиолози и специализанти и обществени организации.

Цитирани са 186 източника и са използвани 76 фигури и 19 таблици, цветни.