+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Ентезопатии в ортопедичната практика

Ентезопатии в ортопедичната практика
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2017
ISBN: 9786192210953

Монографичният труд "Ентезопатии в ортопедичната практика" на Димитър Райков е една необходима, актуална и навременна научно-практическа разработка.

Как да цитирате:

Райков, Д. Ентезопатии в ортопедичната практика. Варна, МУ-Варна, 2017. 159 с.

 

В амбулаторната практика на общопрактикуващите лекари, както и на специалистите ортопеди, ревматолози, невролози, физиотерапевти, голяма част от оплакванията на пациентите се дължат на заболяване на костно-мускулно-сухожилните комплекси, под формата на тендинити, лигаментити, капсулити, обединени под общото название „ентезопатии“. Макар да е позната и разпространена, ентезопатната болка все още е недобре разбрана – диагностично и терапевтично.

 

Монографията на Димитър Райков се нарежда сред малкото на брой качествени научни разработки по темата в национален мащаб, представящи конкретен терапевтичен подход. В книгата авторът споделя 10-годишния си опит с група заболявания, често представляващи терапевтичен проблем за лекарите. Методиката, демонстрирана от доц. Райков, е от интерес за всеки специалист по физикална медицина, който има възможност да работи с ESWT.

 

Богато илюстрирана и отлично структурирана, монографията е лесно достъпна както за справки, така и за задълбочен прочит.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Съкращения

Рецензия от доц. д-р Свилен Тодоров, дм

Рецензия от доц. д-р Илия Тодоров, дм

Въведение

Мускулно-сухожилна-фасциална анатомия и функция

 1. Контрактилни елементи на мускулния комплекс
 2. Серийни и паралелни еластични елементи – съединителна тъкан
 3. Обобщение на структурата на мускулно-сухожилния комплекс

Причини за възникване на заболяването ентезопатия

 1. Патоморфология на ентезопатията
 2. Патофизиология

Лечебни възможности при ентезопатиите

 1. Опит в широката клинична практика
 2. Екстракорпорална шоково вълнова терапия

Ентезопатии в областта на раменната става

 1. Кратка мускулно-ставна анатомия, биомеханика и патофизиология на раменния пояс
 2. Клинични прояви на различните раменни ентезопатии
 3. Образна диагностика на раменни ентезопатии
 4. Позиция на тялото по време на лечение
 5. Опит на автора в лечението на раменни ентезопатии чрез RSWT

Ентезопатии в областта на лакътната става – латерален и улнарен епикондилит

 1. Етиопатогенеза
 2. Кратка анатомия и патофизиология на предмишницата и лакътната става
 3. Образна диагностика
 4. Клинична диагноза при ентезопатии на лакътната става
 5. Лечение на епикондилна ентезопатия с RSWT
 6. Опит на автора в лечението на радиална и улнарна епикондилна ентезопатия чрез RSWT

Други ентезопатии в областта на горния крайник

 1. Ентезопатия на m. triceps brachii в областта на олекранона
 2. Ентезопатия на m. pectoralis major

Ентезопатии в областта на тазобедрената става и бедро

 1. Ентезопатия на Trochanter major
 2. Ентезопатия на tractus iliotibialis
 3. Ентезопатия на ишиокрурални мускули
 4. Ентезопатия на аддуктори на тазобедрената става

Ентезопатии на подбедрица и стъпало

 1. Ентезопатия на ахилесово сухожилие
 2. Ентезопатия на петата по ходилната повърхност – плантарен фасциит, петна шпора
 3. Други редки ентезопатии на долен крайник

Обобщение на познанията за лечение на ентезопатиите чрез ESWT

Библиография

Details
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Publication Year: 2017
ISBN: 9786192210953