+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

За детската нефрология – Практично

За детската нефрология – Практично
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 9786197137590
Монографията на Димитричка Близнакова „За детската нефрология – Практично“ третира важни практически и социално значими заболявания в областта на бъбречните заболявания при децата. В нея са изложени особеностите на физиологията на отделителната система и възможни здравословни проблеми свързани с нея в детска възраст. Представени са примерни диагнози и съвременни решения на клинични случаи.
About the Book

Ръководството е структурирано в 3 части:

  1. Обща. В нея са разгледани анатомо-физиологичните особености на отделителната система в детска възраст, с акцент върху етиологията и патогенезата. Обобщени са основните симптоми на заболяванията, терапията и превенцията им.
  2. Клинична. Разглежда заболяванията на отделителната система в детска възраст, с подробно описание на специфичните патогенетични и клинични особености на протичането им. Даден е съвременен модел на диагностика и поведение.
  3. Практическа част. В нея се разглеждат случаи от клиничната практика. Тя дава алгоритмите на поведение при отделни заболявания.

Библиографията е от 430 литературни източника, от които 78 са на кирилица. Литературните източници са от последните 10 години. Богато е онагледена с таблици и схеми, най-често представящи резултати от образни изследвания на собствени клинични случаи.

Монографичният труд на д-р Димитричка Близнакова е полезен за широк кръг медицински специалисти: детски нефролози, педиатри, общопрактикуващи лекари и студенти по медицина.