+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Дефекти на скалпа – Възможности за реконструкция

Дефекти на скалпа – Възможности за реконструкция
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 97895444974469786197137316
Монографията на Йоланда Заякова „Дефекти на скалпа – Възможности за реконструкция“ разглежда детайлно реконструкцията на скалпа като отделна и специфична анатомична зона. Книгата е съвременен труд, в който е представен алгоритъм на хирургично поведение при различните дефекти на скалпа. Може да бъде полезна на пластични хирурзи и широк кръг от специалисти и специализанти.
About the Book

Тя запознава читателят с особеностите на анатомията на скалпа от гледна точка на реконструкцията му и възможните етиологични причини за дефектите на скалпа. Разгледани са и основните техники на хирургичните шевове и материали, прилагани в хирургията на скалпа. Представени са възможните реконструктивни методи с техните предимства и недостатъци.

Литературният обзор е многостранен, като библиографията обхваща общо 212 автори, от които двама са български. Изложението е богато на клинични случаи, като всички изображения в книгата са резултат от медицинската практика на автора.

Съдържа 9 раздела:

  1. Исторически данни
  2. Анатомия на скалпа
  3. Етиология на дефектите на скалпа
  4. Принципи на реконструкцията на скалпа
  5. Техники на хирургични шевове и материали.
  6. Хирургични техники
  7. Предоперативно планиране
  8. Собствен опит
  9. Клинични случаи