+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Метаболизъм на калция, фосфора и магнезия

Метаболизъм на калция, фосфора и магнезия
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 9786197137521
Дечева-Икономова, Любка Метаболизъм на калция, фосфора и магнезия / Любка Дечева-Икономова; Рец. Златислав Стоянов, Добрин Паскалев. - Варна: Медицински университет – Варна, 2015.
About the Book

Във въведението на монографията авторката споделя, че в рамките на монографията са представени основните въпроси от обмяната на калция, фосфатите и магнезия. Разглеждат се постъпването в организма, усвояването и отделянето им, функциите им, участието им във физиологичните и патологичните процеси, отклоненията в метаболизма им. Тези знания се базират на резултатите от редица експерименти и наблюдения, на упорития труд на учени от най-различни области.
Рецензентите допълват, че многоплановото обобщение на монографичния труд е направено с медикобиологична ерудиция (авторът се основава на 670 литературни източника) и мисъл за клинична значимост. Разгледани са в съвременна светлина различните механизми за регулация, чрез които се достига до „динамична“ хомеостаза, както и възможните нарушения, водещи до патологична изява в организма. Монографията „Метаболизъм на калция, фосфора и магнезия” ще е полезна за лекари, специализанти, докторанти и студенти по медицина, като и за професионалисти от други биологични специалности, които проявяват интерес към проблема.