+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Clinical pharmacology manual for medical students

Clinical pharmacology manual for medical students
Учебникът цели да запознае студентите с принципите на рационалния избор на правилното лекарство за конкретен пациент, с оглед на оптимално лечение с максималните терапевтични резултати и минимални рискове и разходи за пациента и обществото. Целта е студентите да усвоят тези принципи и да ги добавят към своите професионални умения в терапевтична работа с пациенти.
About the Book

Ръководството включва клиничните фармакологични подходи за лечение на следните основни социално значими заболявания: артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, тромбоемболизъм, хронична сърдечна недостатъчност, диабет, бронхиална астма, язвена болест, лечение на болка, лечение с глюкокортикоиди, остеопороза, бактериални инфекции, пневмония и инфекции на пикочните пътища.

Темите са разделени в отделни глави и структурирани по начин, който дефинира проблема, посочва целта на лечението и очертава фармакологичното лечение: лекарства, групи от лекарства, препарати, доза, таблици с индикации, причини, рискове, разходи, количества и т.н. Всяка тема завършва с цитирана литература и клинични случаи.

Ръководството е на английски език.