+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Хронична венозна болест

Хронична венозна болест
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: СТЕНО, Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 9786192210038

Монографията "Хронична венозна болест" на Николай Дончев засяга изключително актуална тема, свързана с най-честата патологична изява на съдовите заболявания.

Как да цитирате?

Дончев, Н. Хронична венозна болест. Варна, МУ-Варна; СТЕНО, 2016. 119 с.

 

Монографичният труд разглежда проблемите от етиология, през класификация до лечение на хроничната венозна болест и хроничната венозна недостатъчност. Съществен принос в книгата е детайлното описание на конвенционалната оперативна интервенция в цялото й историческо многообразие, както и на новите минималноинвазивни ендовенозни методи на лечение на хроничната венозна болест. Усложненията след двата вида оперативно лечение също са разгледани много подробно. Описани са по-често срещаните компликации, които са богато онагледени.

 

„Хронична венозна болест“ на Николай Дончев е предназначена за съдови хирурзи, ангиолози, общопрактикуващи лекари, студенти по медицина и лекари от всички други специалности с интереси в областта.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Рецензия от проф. д-р Васил Червенков

Рецензия от доц. д-р Пламен Панайотов

Използвани съкращения

1.Анатомия и физиология

1.1. Анатомия

1.1.1. Строеж на венозната стена

1.1.2. Топографска анатомия

1.2. Функция

1.3. Венозни клапи

1.4. Венозна помпена функция

2. Разширени вени на долните крайници

2.1. Определение

2.2. Епидемиология

2.3. Пол

2.4. Локализация

2.5. Етиопатогенеза

2.5.1. Предразполагащи фактори

2.5.2. Предизвикващи фактори

2.6. Класификация

2.7. Клинична картина

2.8. Усложнения

2.9. Диагноза

2.9.1. Функционални проби

2.9.2. Инструментални изследвания

2.10. Диференциална диагноза

2.11. Лечение

2.11.1. ХДР

2.11.2. Консервативно лечение

2.11.2.1. Еластично-компресивни превръзки

2.11.2.2. Медикаментозно лечение

2.11.2.3. Склеротерапия

2.11.2.4. Перкутанна лазерна терапия

2.11.3. Оперативно лечение

2.11.4. Минималноинвазивни техники

2.11.4.1. Радиофреквентна аблация

2.11.4.2. Ендовенозно лазерно лечение

3. ХВН

3.1. Определения

3.1.1. Хронична венозна болест

3.2. Епидемиология

3.3. Социално-икономическо значение

3.4. Етиология

3.5. Патогенеза

3.6. Класификация

Книгопис

Details
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: СТЕНО, Медицински университет - Варна
Publication Year: 2016
ISBN: 9786192210038