+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Chemistry Textbook: for the Entrance Tests at Varna Medical University

Chemistry Textbook: for the Entrance Tests at Varna Medical University
Chemistry textbook : For the entrance test AT Varna Medical University / Lubomir Makedonski, Katya Peycheva et al . - Varna : Университетско издателство МУ-Варна, 2014 . - 155 p. : ill. ; 29 cm. Autors: Zlatina Peteva, Veselina Panayotova, Mona Stancheva
About the Book

Целта на англоезичното издание е да подпомогне бъдещите кандидати за англоезичните програми в подготовката им за успешно полагане на входящия изпит по химия. Ръководството се състои от 24 глави, разделени в две основни части – органична и неорганична химия. Представянето на учебния материал е направено логично и последователно. С графични елементи са отбелязани най-съществените моменти, пояснени и онагледени с много примери и илюстрации. Поместени са и допълнителни материали за самооценка, обогатяване на знанията и подобряване на уменията.