+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Chemistry: an Introduction to General and Organic Chemistry

Chemistry: an Introduction to General and Organic Chemistry
Автор(и):
Жанр: Учебници
Таг: На английски език
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2014
ISBN: 9786197137163
Makedonski, Lubomir Chemistry : An Introduction to General and Organic Chemistry / Lubomir Makedonski. - Varna : [Varna Medical University], 2014. 356 p. ; 29 cm. Reviwers Mona Stancheva, Bistra Galunska
About the Book

Първото издание на учебника е насочено към подготовката на студентите за изпит по химия и в помощ на техните професионални умения в бъдещите им професии в здравеопазването, като напр. медицински сестри, терапевти. Материалът не предполага задълбочени предварителни познания по химия.
Учебникът съдържа фундаментални теми на общата и органичната химия, като целта на автора е да обезпечи учащите и техния бъдещ професионален опит със здравни бележки по всяка от темите. Друга цел на автора е да провокира критическото мислене на бъдещия професионалист, на когото ще му се налага да взема важни решение по въпроси, касаещи здравето.
Освен в излагането на материята в ефективна форма авторът се надява и да привлече студентите към химията, да им открие обвързаността й с професионалното направление, което изучават, и да добият знания и развият умения в справянето с проблемите.

Учебникът е на английски език.