+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Аз уча в България. Видеокурс български език като чужд за англоезично обучение – ниво Б1

Аз уча в България. Видеокурс български език като чужд за англоезично обучение – ниво Б1

 


Книгата с упражнения е втората част от учебника по български език като чужд, озаглавен „Аз уча в България“. Той е предназначен за студенти от МУ-Варна, които вече са изучавали езика и са достигнали до ниво Б1. Видеоматериалите към курса са достъпни онлайн на адрес: http://elearn.mu-varna.bg/

Как да цитирате:

Няголова, В., Танчева, Д., Скочева, Е., Пенева, К., Стефанова, Й., Райкова, Р. Аз уча в България. Видеокурс „Български език като чужд“ за англоезично обучение. Ниво В1. Варна, МУ-Варна, 2017. 270 с.

 

Всяка една от тях е изготвена от различен автор, но съдържа еднакви компоненти: два мултимедийни видеофилма с въпроси към тях; два диалога за четене, последвани от въпроси към тях; граматика: граматически упражнения; две задачи за четене с разбиране; две задачи за слушане; говорене и писане. Уроците са насочени към развитието на говорно-комуникативните умения на курсистите. Според Европейския езиков стандарт учебникът е категоризиран към ниво Б1.

 

Инструкциите към задачите, представянето на граматическите категории, както и примерите към тях са дадени едновременно на български и на английски език. Учебникът съдържа и българо-английски речник на новите думи към всеки урок.

 

Макар да е предназначен за англоезични студенти в специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“ в МУ-Варна, видеокурсът е приложим и във всички медицински университети с англоезично обучение в България, където българският език се изучава като чужд.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Тема 1: Приятелство и партньорство – автор: Веселина Няголова

Тема 2: Транспорт. Пътуване и ваканция – автор: Даниела Танчева

Тема 3: Комуникация и медии – автор: Веселина Няголова

Тема 4: Празници в България – автор: Катерина Пенева

Тема 5: Времето и човекът – автор: Петя Райкова

Тема 6: Спортът е за всички – автор: Даниела Танчева

Тема 7: Моят дом е моята крепост – автор: Евдокия Скочева

Тема 8: Здраве и болест – автор: Веселина Няголова

Тема 9: Дентално здраве – автор: Йорданка Стефанова

Тема 10: Здравословно хранене – автор: Даниела Танчева

Тема 11: Движението е здраве – автор: Катерина Пенева

Тема 12: Вредни навици – автор: Веселина Няголова

Тема 13: Технологии и здраве – автор: Евдокия Скочева

Тема 14: Орална хигиена – автор: Йорданка Стефанова