+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Задачи и практически упражнения по биохимия: ръководство за студенти по фармация

Задачи и практически упражнения по биохимия: ръководство за студенти по фармация
Задачи и практически упражнения по биохимия : Ръководство за студенти по фармация / Диана Иванова, Бистра Галунска-Калчева, Неше Назифова, Йоана Киселова-Кънева. - Варна : МУ-Варна, 2012 . - 88 с. : с ил. ; 29 см
About the Book

Ръководството е съставено по програмата на курса по биохимия за студентите по фармация в Медицински университет – Варна. То цели подпомагане работата им по време на семинарните и практически занятия, както и самостоятелната им подготовка. Към всеки тематичен дял са разработени задачи и въпроси, включени са и практически упражнения. Така бива систематизирано основното от преподавания теоретичен материал и обвързването му с практиката. Ръководството би представлявало интерес и за студенти от други специалности, изучаващи биохимия, както и докторанти и специализанти.