+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Автономни нарушения при мозъчен инсулт

Автономни нарушения при мозъчен инсулт
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2017
ISBN: 9786192210465
Монографията на д-р Дарина Георгиева, представя в седем раздела съвременни данни за разпространението, лечението и медико-социалната значимост на мозъчните инсулти в световен мащаб и у нас. Книгата дава отговор на много въпроси, касаещи различни аспекти на кардиоваскуларната, гастроинтестиналната, пикочо-половата и терморегулаторната автономна дисфункция след мозъчен инсулт.
About the Book

В монографията са изяснени редица проблеми свързани с социалната значимост на исхемичния инсулт, физиологията на АНС и кардиоваскуларните автономни нарушения при мозъчно-съдови заболявания, разисквани през последните 15 години.

 

  • Първа глава представя актуални данни за разпространението и медико-социалната важност на мозъчните инсулти в световен мащаб и у нас.
  • Втора глава предоставя информация за анатомофизиологичните особености на автономната нервна система и описание на нарушенията на автономните функции. В нея е разгледана ролята на някои изменяеми външни и генетични фактори за неблагоприятния изход от заболяването.
  • Трета глава представя данни относно кардиоваскуларните автономни нарушения при болни с мозъчен инсулт.
  • Четвърта глава е посветена на ентералната нервна система и гастроинтестиналната инервация, интестиналната имунология и микрофлора, както и на вида, честотата и клиничното значение на гастроинтестиналните нарушения при мозъчен инсулт.
  • В пета глава е отделено специално внимание на познанията за невралния контрол на долния уринарен тракт и описанието на най-често наблюдаваните микционни нарушения в зависимост от демографската характеристика на болните и клиничните особености на мозъчния инсулт.
  • Глава шеста и седма предоставят оригинални данни за невроанатомичните и физиологичните аспекти на сексуалните и терморегулационните нарушения при мозъчен инсулт.

 

Книгата  „Автономни нарушения при мозъчен инсулт“ е полезно съвременно научно четиво както за лекари невролози, така и за специализанти, стажант – лекари и студенти.