+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Патофизиологични, клинико-диагностични и терапевтични аспекти на делира

Патофизиологични, клинико-диагностични и терапевтични аспекти на делира
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2017
ISBN: 9786192210656

Монографията „Патофизиологични, клинико-диагностични и терапевтични аспекти на делира“ на Мариана Арнаудова-Жекова разглежда най-значимите и актуални проблеми в геронтопсихиатрията. Научният труд анализира не само класическата, но и най-новата научна информация в областта, очертавайки доказани терапевтични подходи.

Как да цитирате:

Арнаудова-Жекова, М. Патофизиологични, клинико-диагностични и терапевтични аспекти на делира. Варна, МУ-Варна, 2017. 174 с.

Книгата „Патофизиологични, клинико-диагностични и терапевтични аспекти на делира“ на Мариана Арнаудова-Жекова е поредното доказателство за качествата на автора като научен изследовател на психичните и поведенческите разстройства в напреднала и късна възраст.

 

Делирът е едно от първите психични разстройства, които са били описани. Не случайно монографията на доц. Арнаудова започва с любопитна историческа справка. Проучването продължава с промените, които настъпват в концепцията за делира, разглеждат се съвременните патофизиологични аспекти и патофизиологични механизми. Последната тематична част от научния труд е посветена на диагностиката и терапевтичните подходи.

 

Със своята актуалност, задълбоченост и практическа насоченост монографията представлява интерес за психиатрите, клиничните психолози, невролозите, общопрактикуващите лекари и за лекарите от другите клинични специалности, както и за всички, които проявяват интерес към проблема.

 

Изданието може да бъде закупено от книжарниците на Медицински университет – Варна, както и от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН НА ИЗДАТЕЛСТВОТО.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ГЛАВА ПЪРВА

 • Кратки исторически данни
 • Съвременни класификационни системи
 • Мястото на делира сред т.нар. екзогенни психични разстройства

ГЛАВА ВТОРА

ПАТОФИЗИОЛОГИЧНИ МЕХАНИЗМИ

 • Делирът като разстройство на съзнанието
 • Нарушението във вниманието при делира като съществен критерий
 • Хипотеза за холинергичния дефицит при делир

Нарушена ацетилхолинова синтеза

Холинергични синаптични механизми

Исхемия и глобални стресори

Цитокини и делир

Невротрансмитерен дисбаланс

 • Делир и деменция
 • Аполиропротеин Е: потенциален общ механизъм за делир и деменция

СЕРУМНИ БИОМАРКЕРИ ЗА ДЕЛИР

ГЛАВА ТРЕТА

ДЕЛИР ПРИ ПАЦИЕНТИ В ЗРЯЛА и НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ

 • Настоящи диагностични критерии. Диагноза. Диференциална диагноза. Клинична характеристика
 • Невропсихололгично изследване
 • Терапевтични подходи. Някои превантивни подходи, предимно в хирургичната практика
Details
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Publication Year: 2017
ISBN: 9786192210656