+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Хирургично лечение на предна очна повърхност

Хирургично лечение на предна очна повърхност
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2017
ISBN: 9786192210663

Монографията на Яна Манолова е препоръчително четиво за всички обучаващи се офталмолози, както и за всеки, който желае да разбере принципите на хирургическото лечение на предната очна повърхност.

Как да цитирате:

Манолова, Я. Хирургично лечение на предна очна повърхност. Варна, МУ-Варна, 2017. 140 с.

„Хирургично лечение на предна очна повърхност“ запълва една голяма празнина в съвременното познание относно анатомията, физиологията и заболяванията на предната очна повърхност и някои хирургични техники, навлезли широко в практиката през последните години. Монографията е основана на богатия опит на автора и колектива на Очна болница – Варна, в лечението на все по-честата патология на роговицата, конюнктивата и особената зона на лимба.

 

Най-широко застъпена е темата за приложението на амниотична мембрана при случаите на рецидивиращи или трудно епителизиращи роговични ерозии и язви, хроничен роговичен едем, състояния след рефрактивна хирургия, бактериални или микотични инфекции на роговицата, поясовидна кератопатия, различни по степен изгаряния. Безспорно най-ценен е споделеният опит на д-р Манолова по отношение на хирургическите техники за приложение на амниотична мембрана върху предната очна повърхност. За първи път в България тя прави оценка на качеството на живот след трансплантация на амниотична мембрана. 

 

Книгата на д-р Манолова е богато илюстрирана със собствен снимков материал и схеми, които внасят допълнителна яснота по темата.  Монографията е написана на разбираем език, насочена към практиката, в улеснение на офталмолозите при вземане на решение за терапевтичното поведение, контрол, прогноза и рехабилитация при една тежка и, за съжаление, многобройна група от трудни за лечение пациенти. Това я прави удобно учебно помагало не само за специализанти и специалисти по очни болести, но и за всички медицински специалисти в областта на трансплантологията. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор
Рецензия
Рецензия
Използвани съкращения

Увод

Предна очна повърхност и ICVM
Мигане и динамика на слъзния филм

История на хирургичните техники за повлияване на предна очна повърхност
Поддържаща функция
Стимулиране на епителизацията
Потискане на фиброзата
Влияние върху възпалението и ангиогенезата
Имунологична инертност
Антимикробни и антивирусни свойства
Селективна пропускливост
Антиканцерогенност
Трансплантация на амниотична мембрана в България

Хирургични техники за лечение на ПОП
1. Предоперативна оценка
2. Класически техники за стабилизиране на ПОП
2.1. Пунктална оклузия
2.2. Конюнктивално ламбо
2.3. Предно стромално роговично пунктиране
2.4. Роговична каутеризация (процедура на Salleras)
2.5. Повърхностна фототерапевтична кератектомия (РТК)
3. Трансплантации върху очната повърхност
3.1. Конюнктивална трансплантация
3.2. Лимбална трансплантация
3.3. Трансплантация на амниотична мембрана
4. Ламеларна/ пенетрираща кератопластика
5. Кератопротезиране

Библиография

Details
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Publication Year: 2017
ISBN: 9786192210663