+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Фармацевтични грижи

Фармацевтични грижи
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 9786197137972
Тодорова, Анна Фармацевтични грижи : Съвременни фармацевтични подходи при неконтролирани пациенти с алергичен ринит / Анна Тодорова. - Варна : МУ-Варна, 2016. - 124 с. ; 24 см. Рец. Валентина Петкова, Красимира Кисьова
About the Book

Настоящото проучване проследява ролята на фармацевтичните грижи за подобряване качеството на живот при пациенти с интермитентен и лек персистиращ алергичен ринит, които се самолекуват и търсят консултация в аптеката, след провеждане на специализирани фармацевтични грижи и отпускане на подходящи ОТС продукти. Разработеният алгоритъм за консултация на пациентите е практически инструмент, който би улеснил фармацевтите в ежедневната им работа и би стандартизирал качеството на предлаганата услуга.