+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Лечение на цялостно обеззъбяване с надимплантатни протезни конструкции

Лечение на цялостно обеззъбяване с надимплантатни протезни конструкции
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 9786197137941
Абаджиев, Методи Лечение на цялостно обеззъбяване с надимплантатни протезни конструкции / Методи Абаджиев. - Варна : МУ-Варна, 2016. - 128 с. : с ил.; 24 см.
About the Book

Най-тежката диагноза в протетичната дентална медицина е тоталното обеззъбяване. Пациентът, загубил всичките си зъби на едната или на двете челюсти, изпитва сериозни функционални и психоемоционални проблеми.

Тази книга е първото по рода си издание у нас, систематизиращо протезирането с опори интраосални имплантати при лечение на изцяло обеззъбени челюсти.
Разгледаните в нея имплантологични концепции и протетични решения на различни клинични случаи са ценен принос в развитието на имплантологичната теория и практика.

Авторът се дипломира през 1993 г. във ФДМ, МУ-Пловдив; специалност „Ортопедична стоматология” през 1997 г. във ФДМ, МУ-София; защита на дисертация на имплантологична тема през 2007 г. във ФДМ, МУ-София; хабилитиране през ВАК във ФДМ, МУ-Варна, през 2010 г. и поемане на ръководството на Катедра „Протетична дентална медицина и ортодонтия”.

Авторът систематично е анализирал голям брой съвременни литературни източници  и на базата на личния си опит, като един от водещите специалисти в тази област в България, е предложил различни решения при решаването на  разнообразните клинични случаи от своята практика.

Фигурите, приложени към изложението и илюстриращи материята, са 306 на брой.