+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

50 години Медицински университет „проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна

50 години Медицински университет „проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна
Автор(и):
Genres: Юбилейни, Юбилейни издания
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2011
ISBN: 9789549685401
50 години Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна . - Варна : МУ-Варна, 2011 . - 47 с. : ил. ; 21 см.
About the Book

Юбилейната книга на МУ-Варна е двуезична – на български и английски език. Във въведението са представени България и Варна, предадена е историята на университета, описани са символите, факултетите, ректорите, доктор хонорис кауза, алумни клубът. Изданието е и албум – илюстративният материал заема половината обем.