+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Личностни регулативни процеси в болничната среда

Личностни регулативни процеси в болничната среда
Автор(и):
Жанр: Монографии
Издателство: СТЕНО, Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 9786197137422
Александров, Иван Личностни регулативни процеси в болничната среда : Основни направления в психологичната помощ / Иван Александров; Рец. Валери Стоянов, Георги Попов. - Варна : Медицински университет – Варна ; Стено, 2015. 116 с. ; 24 см.
About the Book

Разработването на настоящата монография – пише в увода – представлява опит да се отговори на актуалните въпроси, свързани със същността на психологическата помощ, с методологическите и методическите аспекти на провеждането й, с определяне на основните й насоки в конкретните и в по-широк социален контекст. Основната цел на изследването са идентифицирането и анализът на факторите, влияещи върху процеса на психологичната помощ в две важни направления – оперативното лечение и възстановителните процедури. Тази идея се осъществява посредством разкриване на спецификите на болничната среда, характеристиките на типичните състояния и доминиращите преживявания, свързани с тях, и факторите, благоприятстващи процеса на възстановяване и реадаптация.

Авторът на книгата – пишат рецензентите – е клиничен психолог, работил основно в болничен сетинг, преди всичко в условията на клиника по термична травма и пластична хирургия, по времето, когато е събирал емпиричния материал на проучването си. В първа глава се разглежда в критична светлина методите на психологична помощ в болнични условия; втора глава обсъжда основните категории и понятия на изследването; трета глава представя данните от собственото експериментално изследване на автора; в последната глава е даден модел на психологична помощ в болнични условия.

Книгата е достъпно написана и ще бъде полезно четиво за гилдията на психолозите и сродните професии.