+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Книги в помощ на кандидат-студентите в МУ-Варна за учебната 2017-2018г.

В помощ на кандидатстудентската кампания 2017-2018 публикуваме актуалната препоръчителна литература, която ще помогне на настоящите кандидат-студенти да се подготвят за приемните изпити в Медицински университет – Варна, филиалите на МУ-Варна и Медицински колеж – Варна.

Изданията могат да бъдат закупени от книжарниците на МУ-Варна и търговската мрежа или онлайн от електронния ни магазин.

 

Справочник за прием на студенти за учебната 2017-2018 година (издаден 2017 г.)

В това издание са поместени данни относно всички специалности в МУ-Варна, както и детайли, свързани с документалните разпоредби, изпитните изисквания и крайни срокове. Книгата съдържа следните раздели: информация за специалностите в Медицински университет – Варна, информация за специалностите в Медицински колеж – Варна и Правилник за прием на студенти в Медицински университет – Варна за учебната 2017-2018 г. В края на справочника са включени 9 приложения. Към изданието са добавени и контакти на МУ-Варна по факултети.

ЗАКУПУВАНЕ

 

Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия (издаден 2017 г.)

Първото издание на „Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия“ е с под редакцията на проф. М. Станчева, д.х.н. – дългогодишен ръководител на Катедрата по химия в МУ-Варна. Сборникът съдържа раздел със задачи по обща и неорганична химия, и раздел задачи по органична химия. Включени са както въпроси с избор на отговор, така и отворени въпроси, разпределени по раздели.

ЗАКУПУВАНЕ

 

 

Сборник задачи за кандидатстудентски изпит по химия (издаден 2017 г.)

Изданието е предназначено за подготовка на кандидат-студентите за специалностите „Медицина“ , „Дентална медицина“ и „Фармация“, в Медицински университет – Варна. Книгата е разделена на 2 раздела: неорганична химия (102 задачи) и органична химия (102 задачи). Автори на сборника са доц. Любомир Македонски, проф. Мона Станчева и доц. Румяна Черкезова – преподаватели по химия в МУ-Варна.

ЗАКУПУВАНЕ

 

 

 

Сборник с тестови задачи за КСИ по биология за специалностите от МК-Варна „Акушерка“ и „Медицинска сестра“, МУ-Варна (издаден 2017 г.)

Настоящото първо издание на сборника с тестови въпроси по биология е насочено към подготовката на кандидатстващите студенти в Медицински колеж – Варна и за специалностите „Акушерка“ и „Медицинска сестра“ на Медицински университет – Варна. Разделено е на 20 раздела, включващи тестови въпроси и отговори към тях. Автор на сборника е доц. Добри Иванов, д.б. – ръководител на Катедрата по биология в МУ-Варна, а рецензент – проф. Диана Иванова д.б.н., декан на Факултета по фармация.

ЗАКУПУВАНЕ

 

 

Сборник с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология върху учебния материал, изучаван в 10 клас (издаден 2016 г.)

Сборникът е предназначен за подготовка за втората част на изпита по биология на кандидат-студентите за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” в Медицински университет – Варна. Задачите са разпределени в 21 теми от учебния материал изучаван в 10 клас, с приложени към тях отговори. Книгата е с авторски колектив от водещи преподаватели от Катедрата по биология в МУ-Варна.

ЗАКУПУВАНЕ

 

 

 

Сборник с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология върху учебния материал, изучаван в 9 клас (издаден  2015 г.)

Сборникът е насочен към подготовката на кандидат-студентите за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” в Медицински университет – Варна. Изданието е полезно за успешното полагане на втората част от изпита. Към задачите, разпределени в 22 теми от учебния материал изучаван в 9 клас са приложени и отговори. Авторският колектив се състои  от водещи преподаватели на катедрата по биология на МУ-Варна – доц. Добри Иванов, Василена Несторова-Пенчева, Димитър Цанев, Галина Янева, Дияна Христова, Нели Фиалковска, Цонка Димитрова. Под редакцията на доц. Добри Иванов, д.б.

ЗАКУПУВАНЕ

 

Biology HandbookСборник с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология върху учебния материал, изучаван в 8 клас (издаден 2014 г.)

Тази книга е необходима за подготовката на всички желаещи да кандидатстват „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ в Медицински университет – Варна.  Тестовите задачи обхващат учебния материал за задължителна подготовка, изучаван в 8 клас. Сборникът е съставен от Добри Иванов, Димитър Цанев, Василена Несторова-Пенчева, Галина Янева, Дияна Христова, Светла Славова и Цонка Димитрова.

ЗАКУПУВАНЕ

 

 

 

Handbook of Biology and Chemistry Test Items: for The Entrance Tests at Medical University of Varna (издаден в края на 2016 г.)

Помагалото е предназначено за англоезичните кандидат-студенти в Медицински университет – Варна. Това е второ преработено и допълнено издание, целящо да помогне на бъдещите кандидати в подготовката им за кандидатстване за англоезичните програми по специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“, предлагани в МУ-Варна.

В книгата с изпитни тестове са събрани 300 въпроса по химия и 300 въпроса по биология, като техните отговори са публикувани в края на всеки раздел. Авторският колектив включва преподаватели от катедрите по биология и химия на МУ-Варна –доц. Добри Иванов, проф. Мона Станчева, доц. Любомир Македонски, Катя Пейчева, Златина Петева и Веселина Панайотова.

ЗАКУПУВАНЕ на печатно издание                                                                

ЗАКУПУВАНЕ на електронна книга

 

Chemistry Textbook for the Entrance Test at Medical University of Varna (издаден 2017 г.)

Изданието цели да помогне на бъдещите кандидати за англоезичните програми МУ – Варна при подготовката им за входящ изпит по химия. Учебника се състои от 24 глави, написани изцяло на английски език и разделени на две основни части – органична и неорганичната химия. Учебния материал е представен последователно и логично. Основните моменти са маркирани графично и допълнени от множество примери и илюстрации. Помагалото е полезно средство за усъвършенстване на уменията, тъй като предлага тестови материали за самооценка.

Автори на англоезичният сборник са: Любомир Македонски, Катя Пейчева, Златина Петева, Веселина Панайотова и Мона Станчева.

ЗАКУПУВАНЕ