+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Author: Лилия Иванова

Ръководство за практически упражнения по микробиология

Ръководство за практически упражнения по микробиология

Русев, Веселин и др. Ръководство за практически упражнения по микробиология : За студенти по медицина, стоматология, фармация и за медицинските колежи / Веселин Русев, Лилия Иванова, Калинка Божкова; Ред. В. Русев. - Варна : МУ-Варна, 2015. More info →