+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Author: Диана Ганчева

Холестаза – клинични, диагностични и терапевтични аспекти

Холестаза – клинични, диагностични и терапевтични аспекти

Автор:
Жанр: Монографии
Издателство: СТЕНО; Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 978-619-7137-53-8
Ганчева, Диана Холестаза – клинични, диагностични и терапевтични аспекти / Диана Ганчева; Рец. Искрен Коцев, Мария Атанасова. - Варна: Медицински университет – Варна ; Стено, 2015. - 166 с. : с цв. ил. ; 24 см. 200 тир. More info →