+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Author: Станислава Кателиева Георгиева

Приоритетни химични замърсители

Приоритетни химични замърсители

Автор:
Жанр: Монографии
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 978-619-221-007-6
Георгиева, Станислава Кателиева Приоритетни химични замърсители във водни организми / Станислава Кателиева. - Варна : МУ-Варна, 2016. More info →