+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Author: Маргарита Стефанова

[ПРЕДСТОЯЩИ] Ръководство. Практически упражнения по физиология за студенти по медицина и дентална медицина

[ПРЕДСТОЯЩИ] Ръководство. Практически упражнения по физиология за студенти по медицина и дентална медицина

[:en]Под редакцията на Златислав Стоянов, д.м.н. и Маргарита Стефанова, д.м. Ръководството е предназначено за студенти по медицина и дентална медицина и представя много класически експерименти, както и редица физиологично обосновани диагностични методи, с напътствия как се ползва съответното оборудване и как се интерпретират резултатите. [:bg]Под редакцията на Златислав Стоянов, д.м.н., и Маргарита Стефанова, д.м. Ръководството е предназначено за студенти по медицина и дентална медицина и представя много класически експерименти, както и редица физиологично обосновани диагностични методи, с напътствия как се ползва съответното оборудване и как се интерпретират резултатите. [:] More info →