+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Автори за научните списания на МУ-Варна – покана

podavaneРедакционните екипи на научните списания на Медицински университет – Варна

Scripta Scientifica Medica
Scripta Scientifica Pharmaceutica
Scripta Scientifica Medicinae Dentalis

набират статии за следващите броеве за годината.

Работният език на списанията е английски.

Всички публикации в периодичните издания на МУ-Варна получават DOI. Чрез DOI Вие ставате част от световния научен обмен.

Вашите текстове стават видими за основните свободни научни търсачки като напр. Google Scholar на интернет гиганта Гугъл, както и за редица други.

Вашите публикации се индексират като пълнотекстови файлове, формат PDF.

От 2014 г. имате възможност да подавате заявки за публикации чрез онлайн система за публикуване, без пряк контакт с редактор и издател. Рецензирането е двойно сляпо (double-blind). Комуникацията е чрез имейл.

За да изпратите заявка за статия, е необходимо да се регистрирате еднократно в нашата система на адрес: http://press.mu-varna.bg/ojs/index.php/index/user/register. След като преминете задължителните стъпки (потребителско име, парола и т.н.), достатъчно е да качите (upload) файла с Вашия текст (вкл. съпровождащи метаданни, графики и др.). След заявката комуникацията протича основно по имейл.

.:: За повече информация и възникнали въпроси ::.

press@mu-varna.bg

(+359) 52 677 112

Отдел Издателска дейност