+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Революционен подход в книгоиздаването навлиза в медицинската литература

augmented realityИновациите в издателската дейност на научни издания в глобален мащаб през 2017 се очаква най-често да бъдат свързвани с термина „Добавена реалност“. Той е все още непознат за широката читателска публика в България, макар че на местния литературен пазар вече се предлага първият такъв художествен роман (на пазара от 12 декември 2016г.). В глобален план редица издателства вече работят в посока популяризиране на този вид илюстрации на книги в различни сфери, най-вече медицинска литература.

 

 

Какво представлява „Добавената реалност“ и как подобрява медицинските научни четива?

Добавената  реалност, още позната като обогатена реалност, е триизмерна система, допълваща реалната книга с виртуални обекти, които се появяват под формата на компютърно-генерирана графика, в едно и също пространство с предметите в реалния свят, посредством различен тип технологии. Визуализацията, която тя предлага, се очаква да подобри драстично съвременните учебни практики.

Прилага се при печат на книги в различни области на висшето образование, включително науки за околната среда, здравеопазването, екосистемите, биология, химия, география и история. Тя дава отлична възможност за практика при студенти по медицина и млади специалисти, които се нуждаят от допълнителен ситуационен опит в клиничното лечение, с цел осигуряване на по-голяма безопасност на пациентите.

Информация за съществуваща профилирана медицинска литература, изработена по такъв модел може да се намери в уеб страниците на водещите световни издателства.