+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Преподавателите от МУ-Варна могат да регистрират собствен акаунт в програма за антиплагиаризъм

iThenticateВсички изследователи от МУ-Варна, желаещи да получат регистрация в системата за антиплагиаризъм iТhenticate, абонирана от МУ-Варна, могат да направят заявка на e-mail: press.mu-varna.bg. Така те ще могат предварително, преди подаване на ръкопис за публикуване, да проверят процента на плагиатство и предварително да извършат необходимите корекции с оглед спазване на етичните принципи при публикуване.

Въведената от Университетското издателство система за антиплагиаризъм е една допълнителна гаранция за спазването на етичните принципи при публикуване на научни изследвания. Чрез системата се извършва проверка за плагиатство на всеки новопостъпил ръкопис. Използва се софтуерът iТhenticate, избран от над 80% от научните списания с импакт фактор. Лесният за употреба интерфейс дава възможност за получаване на нужните резултати в рамките на минути. iThenticate помага на  редактори, автори и рецензенти да предотвратят нарушения чрез сравняване на сходството на ръкописите, като извършва проверка в база данни от над 56 милиарда уеб страници, включително 44 милиона произведения от 590 научни издателства, включени в CrossRef.