+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Годишен издателски план за 2018 г.

До 15 ноември 2017 г. се приемат предложения за годишния издателски план на МУ-Варна.

 

Катедрите могат да представят своите проекти за издаване на учебници, учебни помагала, монографии и др. не по-късно от тази дата. Всяко предложение трябва да бъде съобразено с утвърдените учебни планове и програми, наличната учебна литература в съответната област, както и броя на студентите, изучаващи съответната дисциплина.

 

За да бъде изпратено предложение за годишния издателски план за 2018 г., е необходимо да се изтегли този формуляр от сайта на Издателството. Попълненият PDF файл се изпраща по деловодната система на Университета (АИС документооборот), насочен към Издателска дейност, не по-късно от 15 ноември 2017 г.

 

Издателството на МУ-Варна очаква Вашите предложения!