+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Upcoming

Tag: Upcoming
[UPCOMING] Рак на яйчника – етиопатогенеза, диагноза и лечение

[UPCOMING] Рак на яйчника – етиопатогенеза, диагноза и лечение

Author:
Genre: Monographs
Tag: Upcoming
Publisher: Medical University - Varna
Година на издаване: 2017
ISBN: ISBN 978-619-221-041-0
Монографичният труд на д-р Елис Исмаил, на тема „Рак на яйчника - етиопатогенеза, диагноза и лечение“ разглежда подробно етиопатогенезата, клиниката и диагностиката на яйчниковият карцином, но най-голям акцент е поставен върху хирургичното лечение. More info →