+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Textbooks

Genre: Textbook
Medical Microbiology: Training Guide for Students in Medical Universities

Medical Microbiology: Training Guide for Students in Medical Universities

Author:
Genres: Handbook, Manual, Textbook
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2011
ISBN: 9789549685602
Stoeva, T. Medical Microbiology : Training Guide for Students in Medical Universities / T. Stoeva. - Varna: Medical University, 2011. 100 p. ; 24 cm. ISBN 978-954-9685-60-2 More info →
Основи на фармакологията, лекарствената употреба и фармакоикономиката: учебник и учебна тетрадка за студенти

Основи на фармакологията, лекарствената употреба и фармакоикономиката: учебник и учебна тетрадка за студенти

Author:
Genre: Textbook
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2012
ISBN: 9789549685756
Основи на фармакологията, лекарствена употреба и фармакоикономика : Учебник и учебна тетрадка за студенти / Стефка Вълчева-Кузманова . - Варна : МУ-Варна, 2012 . - 118 с. : с ил. ; 29 см. More info →
Хигиена и медицинска екология: учебник за студенти по дентална медицина и фармация

Хигиена и медицинска екология: учебник за студенти по дентална медицина и фармация

Author:
Genre: Textbook
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2012
ISBN: 9789549685732
Юстиниянова, Бисера Хигиена и медицинска екология : Учебник за студенти по дентална медицина и фармация / Бисера Юстиниянова . - Варна : Медицински университет - Варна, 2012 . - 305 с. ; 24 см. УДК 613 + 574:61(075.8) ISBN 978-954-9685-73-2 More info →
Dental material science: lectures & laboratory classes notes. part 2

Dental material science: lectures & laboratory classes notes. part 2

Author:
Genres: In English, Textbook
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2014
ISBN: 9786197137064
Dikova, Tsanka Dental Materials Science. Lectures & Laboratory Classes Notes. Part 2. Varna, [Varna Medical University Publishing], 2014 148 p. ISBN 978-619-7137-06-4 More info →
Dental material science: lectures & laboratory classes notes. Part 1
Medical Terminology

Medical Terminology

Author:
Genres: In English, Textbook
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2012
ISBN: 978-954-9685-77-0
Медицинска микробиология

Медицинска микробиология

Authors: ,
Genre: Textbook
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2013
ISBN: 978-954-9685-86-2
„Медицинска микробиология" се издава на CD. В удобен за четене електронен формат, в рамките на над 500 стр., учебното помагало разглежда трите основни раздела – обща микробиология, специална микробиология и вирусология.  ? More info →
Biostatistics: Lecture Course and Practical Seminars for Medical Students

Biostatistics: Lecture Course and Practical Seminars for Medical Students

Authors: ,
Genres: In English, Textbook
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2014
ISBN: 978-619-7137-05-7
Mircheva, Iskra et al Biostatistics : Lecture course and practical seminars for medical students / Iskra Mircheva, Klara Dokova . - Varna : Medical university of Varna, 2014. - 124 p. ; 21 cm. ISBN 978-619-7137-05-7​​ More info →
Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания: учебник за студенти от специалност „Медицинска сестра“

Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания: учебник за студенти от специалност „Медицинска сестра“

Authors: ,
Genre: Textbook
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2012
ISBN: 978-954-9685-80-0
Задачите, които авторите си поставят, е изграждане у студентите на практически умения по планиране, организация и изпълнение на сестринските грижи, изграждане на приоритети в индивидуалния подход към болния, умения за разпознаване на клиничните прояви и придобиване на необходима квалификация за работа в инфекциозно отделение. Освен от студенти авторите и рецензентите вярват, че помагалата могат да се ползват в практиката от медицинските сестри от болничната и доболничната помощ, както и за справка по въпроси, свързани с инфекциозно болни. More info →
Chemistry Textbook: for the Entrance Tests at Varna Medical University
Chemistry: an Introduction to General and Organic Chemistry

Chemistry: an Introduction to General and Organic Chemistry

Author:
Genres: In English, Textbook
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2014
ISBN: 978-619-7137-16-3
Makedonski, Lubomir Chemistry : An Introduction to General and Organic Chemistry / Lubomir Makedonski. - Varna : [Varna Medical University], 2014. 356 p. ; 29 cm. Reviwers Mona Stancheva, Bistra Galunska ISBN  978-619-7137-16-3 More info →
Дентално материалознание

Дентално материалознание

Author:
Genre: Textbook
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2014
ISBN: 978-619-7137-17-0
Дикова, Цанка Дентално материалознание / Цанка Дикова. - Варна : Унив. изд. МУ-Варна, 2014. Част 1. - 2014 . - 138 с. : с ил. More info →
Клетъчна биология

Клетъчна биология

Author:
Genres: Manual, Textbook
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2014
Второ разширено, допълнено и осъвременено издание More info →
Съдова ехография
Dental Physical Therapy : Course Of Lectures

Dental Physical Therapy : Course Of Lectures

Author:
Genres: In English, Textbook
Publisher: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 978-619-7137-27-9
Dimitrov, Slavcho Dental Physical Therapy : Course Of Lectures / Slavcho Dimitrov; Translated by Milena Purvanova. - Varna : Varna Medical University Press, 2015. - 82 p. More info →
Клинична фармакология

Клинична фармакология

Желязкова-Савова, Мария и др. Клинична фармакология : Учебник за студенти по медицина / Мария Желязкова-Савова, Стефка Вълчева-Кузманова, Емил Милев. - Варна : Медицински университет - Варна, 2015. УДК 615(075.8) More info →
Основи на ергономията и организацията на труда

Основи на ергономията и организацията на труда

Кавалджиева, Боряна Основи на ергономията и организацията на труда / Боряна Кавалджиева. - Варна : Медицински университет - Варна, 2015. More info →
Диагностичен анализ на дейността на лечебните заведения. Част I

Диагностичен анализ на дейността на лечебните заведения. Част I

Author:
Genre: Textbook
Година на издаване: 2015
Георгиева, Мила Диагностичен анализ на дейността на лечебните заведения / Мила Георгиева. - Варна : Медицински университет - Варна, 2015. Част 1. Същност, понятия и модели за комплексен анализ. More info →
Диагностичен анализ на дейността на лечебните заведения. Част II

Диагностичен анализ на дейността на лечебните заведения. Част II

Author:
Genre: Textbook
Година на издаване: 2015
Георгиева, Мила Диагностичен анализ на дейността на лечебните заведения / Мила Георгиева. - Варна : Медицински университет - Варна, 2015. Част 2. Многомерен модел, алгоритъм и диагностични карти. More info →
Дентално материалознание. Част 2

Дентално материалознание. Част 2

Дикова, Цанка Дентално материалознание. Част 2 / Цанка Дикова. - Варна : Медицински университет - Варна, 2014. 160 с. More info →
Психиатрия. Учебник за медицински сестри и акушерки

Психиатрия. Учебник за медицински сестри и акушерки

Author:
Genre: Textbook
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2015
ISBN: 978-619-7137-66-8
Психиатрия : Учебник за медицински сестри и акушерки / Георги Попов, Риналдо Шишков и др ; Ред. Риналдо Шишков . - Варна : Медицински Университет – Варна, 2015 . - 278 с. ; 24 см. More info →
Медицинска психология

Медицинска психология

Медицинска психология : Учебник за специалисти по здравни грижи / Румяна Георгиева, Георги Попов и др ; Ред. Иванка Бончева . - Варна : Стено, 2013 . - 165 с. ; 24 см. Автори на МУ-Варна: Вероника Иванова, Мариана Арнаудова, Риналдо Шишков, Иван Александров, Петър Маринов, Петър Петров, Калоян Куков, Десислава Русева, Христо Кожухаров, Коралия Тодорова ISBN 978-954-9685-89-3 More info →
Маркетинг в здравеопазването

Маркетинг в здравеопазването

Authors: ,
Genre: Textbook
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2016
ISBN: 978-619-7137-84-2
Костадинова, Тодорка и др. Маркетинг в здравеопазването / Тодорка Костадинова, Мария Рохова. - Варна : Медицински университет - Варна, 2016. - 160 с. ; 21 см. More info →
Clinical pharmacology manual for medical students

Clinical pharmacology manual for medical students

Authors: ,
Genres: In English, Manual, Textbook
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2016
ISBN: 9786197137828
The Clinical Pharmacology manual aims to introduce to the students the principles of rational selection of the proper medicine for a specific patient with the purpose of finding the optimal treatment with maximum therapeutic results and minimal risks and costs for the patient and the society. The goal is for the students to master these principles and to add them to their approach in their individualized and therapeutic work with patients. More info →
Пропедевтика на морската психология и морската дейност

Пропедевтика на морската психология и морската дейност

Authors: ,
Genre: Textbook
Publisher: Medical University of Varna
Година на издаване: 2016
ISBN: 9786197137989
Пеев, Илия Петров и др. Пропедевтика на морската психология и морската дейност : Човешкият фактор и безопасността на корабоплаването / Илия Пеев, Димитър Ставрев; Ил. Сияна Струнчева. - Варна : МУ-Варна, 2016. Рец. Веселин Костов Василев, Златислав Стоянов Димитров Илюстрации Сияна Илиева Струнчева More info →
Методика на академичното преподаване във висшето медицинско училище

Методика на академичното преподаване във висшето медицинско училище

Authors: , ,
Genres: Handbook, Textbook
Publisher: Medical University-Varna
Година на издаване: 2016
ISBN: 978-619-221-001-4
Грудева, Маринела Иванова и др. Методика на академичното преподаване във висшето медицинско училище / Маринела Грудева, Вяра Гюрова, Тодорка Костадинова. - Варна : МУ-Варна, 2016. More info →
Видове системи за работни модели в зъботехниката

Видове системи за работни модели в зъботехниката

Authors: ,
Genre: Textbook
Publisher: Medical University of Varna
Година на издаване: 2016
ISBN: 9786197137934
Абаджиев, Методи и др. Видове системи за работни модели в зъботехниката / Методи Абаджиев, Светлана Ангелова. - Варна : МУ-Варна, 2016. - 90 с. : с ил. ; 24 см. More info →
Psychiatry

Psychiatry

Author:
Genre: Textbook
Publisher: Medical University-Varna
Година на издаване: 2016
ISBN: 9786192210274
This translated textbook is issued with the courtesy and assistance of its author prof. Saxby Pridmor for which we express our immense gratitude. More info →
Клинична фармакология : Клиникофармакологични подходи в лечението на социално значими заболявания
Репетиториум по дентална имплантология

Репетиториум по дентална имплантология

Author:
Genre: Textbook
Publisher: Medical university of Varna
Година на издаване: 2017
ISBN: 978-619-221-051-9
Справочникът „Репетиториум по дентална имплантология“ на Методи Абаджиев представлява кратко учебно помагало за самоподготовка, подходящо за студенти по дентална медицина, които са запознати с тази област. More info →
Chemistry Textbook For The Entrance Test At Varna Medical University

Chemistry Textbook For The Entrance Test At Varna Medical University

The aim of this English language edition is to help the future applicants for the English language programmes in their preparation for the successful passing of the entrance exam in chemistry. More info →