+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Резултати от семинара на 13/11/2014 за рецензенти в онлайн платформата на издателството – презентации, брошура, видео

Отдел „Издателска дейност“ на Медицински университет – Варна проведе на 13.11.2014 г. в Докторантското училище първото си обучение на тема:

Как да приемем и подадем рецензия по онлайн системата за подаване и рецензиране на статии в университетските научни списания?

В семинара участваха преподаватели от МУ-Варна, като имаха възможност да попълнят входяща анкета, да изгледат и коментират поднесените презентации, както и да получат приготвената за тях брошура – в края се проведе дискусия около въпросите и отговорите, възникващи и възникнали в процеса на работа.

В резултат от сайта на издателството/университета можете да изтеглите/изгледате:

(1) Презентация 1,Как да се регистрираме в системата за подаване на публикации?“

(2) Презентация 2, Как да направим рецензия на подадена към нас статия?“

(3) Брошура „Рецензиране“

(4) Видео репортаж от водещата презентация

Брошурата упътване бе допълнително разпечатана и разпратена до катедрите.

Предвиждат се още семинари за пропуснали първото обучение преподаватели, както и за останалите функционални роли в онлайн платформата на научните списания: автори, редактори.

IMG_0331 biblioteka proektIMG_0335 biblioteka proektIMG_0344 biblioteka proektIMG_0352 biblioteka proekt